U bevindt zich hier:  Home - Actualiteit - Verbouwing woning nu interessant!

Verlaging btw tarief verbouwingen

Verlaging btw tarief verbouwingen In een pakket van maatregelen ter stimulering van de woningmarkt is ook een tijdelijke verlaging van het btw-tarief opgenomen. In een besluit van de staatssecretaris van Financiën is vastgelegd dat het verlaagde btw-tarief van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 moet worden toegepast. In tegenstelling tot de eerdere btw verlaging ter stimulering van de woningmarkt, valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de maatregel.

Het 6%-tarief is van toepassing op de arbeidscomponent in alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. In de bijlage bij het besluit zijn voorbeelden opgenomen van werkzaamheden waarop het lage btw-tarief wel en werkzaamheden waarop het niet kan worden toegepast.

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. De staatssecretaris geeft in het besluit aan op welke wijze de vergoeding moet worden gesplitst als arbeid en materiaal niet afzonderlijk zijn gefactureerd. Verder geeft hij aan dat de overheadkosten naar rato kunnen worden toegerekend aan de arbeidscomponent en de overige kosten.
Voor het bepalen of de werkzaamheden zijn verricht in de periode waarin het verlaagde tarief van toepassing is, is het moment waarop de werkzaamheden worden afgerond bepalend. Daardoor heeft het geen zin heeft om bijvoorbeeld tussentijds deelfacturen uit te reiken.

Het besluit bevat ook een aantal specifieke goedkeuringen:
  • Het verlaagde tarief is van toepassing op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
  • Het verlaagde tarief is van toepassing op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen; en
  • Het verlaagde tarief is van toepassing op de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.
In bijna twintig vragen probeert de staatssecretaris meer duidelijkheid te geven over - onder andere - de werkzaamheden waarop verlaagde btw-tarief wel en die waarop het niet van toepassing is, hoe te handelen bij onderaanneming, onderhoud aan centrale CV-ketels, de splitsing tussen arbeid en materiaal, de reikwijdte van het begrip ‘woning’ en het bepalen van het moment van afronding van de werkzaamheden.

Verder is aangegeven dat de praktische afspraken die bij de vorige tijdelijke verlaging van het btw-tarief op het onderhoud van woningen zijn gemaakt met de gevelelementbranche, Bouwend Nederland en de Aanemersfederatie, ook nu mogen worden toegepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 28-2-2013, nr. BLKB/2013/305M

Terug naar het overzicht