U bevindt zich hier:  Home - Actualiteit - Uitstel invoering werkkostenregeling

Uitstel invoering werkkostenregeling

In een brief aan de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Weekers van Financiën bekend de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2015. Deze periode wil hij aanwenden om de WKR te vereenvoudigen en zo aantrekkelijker te maken voor u. Sinds de invoering van de WKR in 2011 past een klein percentage van de ondernemingen de regeling al vrijwillig toe.

Weekers wil de WKR aantrekkelijker voor u maken door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij wat u in de praktijk als loon beschouwt. Mogelijk vindt u net als veel andere ondernemingen dat de WKR niet veel eenvoudiger is dan de oude regels van vergoedingen en verstrekkingen. U krijgt immers te maken met maar liefst 29 verschillende uitzonderingen op de regeling. Uw administratieve lasten lijken daardoor in de praktijk nauwelijks minder te worden en mogelijk bent u zelfs genoodzaakt de arbeidsvoorwaarden aan te passen vanwege de aangepaste regels.

Werkkostenregeling vereenvoudigen
Hoe de werkkostenregeling vereenvoudigd kan worden, zal in kaart worden gebracht via een verkenning. Zo wordt er bekeken of het werkplekcriterium vervangen kan worden door een algemenere toets, zoals een noodzakelijkheidscriterium. Dit betekent dat een eventuele correctie voor privégebruik van bijvoorbeeld een laptop kan vervallen. Ook administratieve knelpunten rondom de verschillende aangiften over verschillende tijdvakken worden onder de loep gelegd.

Terug naar het overzicht